Info

EAstudio er to kameratar som liker å ta nye utfordringar innan lyd og bilete. Me har vore innom digitalisering av gamle bilete og filmar, hatt eige fotostudio,  drive med bryllaupsfotografering, portrett, videoproduksjonar, musikkvideoar, dronefotografering, streaming m.m.

Me tør å påstå at me har prøvd mykje, og har skaffa oss brei erfaring. No legg me "businessen" meir til sides, og nyttar erfaringane våre til å berre kosa oss med alt av lyd og bilete.

På desse nettsidene ønskjer me å visa litt av de me driv på med. Ta ein titt, men hugs at ingen av bileta våre kan nyttast utan godkjenning frå EAstudio.