Greenscreen

Når ein brukar greenscreen, eller chroma key compositing (grøn bakgrunn), tek ein bilete av noko eller nokon i studio, for så å setja dette bilete inn i eit anna  bilete. På denne måten kan ein kombinera studiobilete med ein heilt anna bakgrunn.
Her set berre fantasien grenser.
Joel Grimes er ein som er flink til dette.

Lysekloster
Lysekloster

Dronefotografering gir deg bilete frå vinklar og høgder du ikkje kan nå elles.