Tenester

Fotografering
Dronefilming/bilete
Fotografering


Me tek fotooppdrag på location. Bryllaupsfotografering er eit aktuelt eksempel her.
Som standard leverer me alle bileta i høg oppløysing. Dette gjer at det er enkelt å visa bileta til venner og kjente.


NB!

Du har alle brukarrettar til bileta. Opphavsretten tilhøyrer EAstudio. Dette betyr at du kan gjera kva du vil med bilete, utan å selja bileta for å tena pengar på dei.

Multikopterfotografering

EAstudio fotograferer også ved hjelp av multikopter. Multikopter gjer at du kan få bilete frå vinklar og høgder som du elles ikkje kan nå. F.e.k. luftfoto av hus og eigedom, spesielle naturbilete m.m.

EAstudio er og godkjent R01 operatør hos Luftfartstilsynet.

Videoproduksjon

Video


EAstudio tek også videooppdrag. Eit eksempel kan vera bryllaup. Mange har ønske om å foreviga denne dagen, ikkje berre gjennom bilete, men også på film.

Me lever då ferdig redigert film anten som standard dvd eller som avchd.

© Bileta på desse nettsidene kan ikkje nyttast utan løyve frå EAstudio
  • Grey Instagram Icon
  • w-facebook
  • Google Clean
  • w-youtube
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now