Pakke bryllaup

Me i EAstudio meiner at me skil oss ut frå andre fotografar på eit viktig område. Me har nemleg som mål å vera 2 fotografar på alle jobbar. Dette gjer at me kan fanga langt fleire situasjonar, og de får fleire bilete å velja i.Bryllaup:
Bryllaupsdagen er ein heilt spesiell dag i livet. Me i EAstudio ønskjer å vera med å foreviga dette. Har de eigne ønskje, prøver me å få det til. Har de ikkje eigne ønskje, tek me oss av all planlegging rundt fotograferinga. Denne dagen har de sikkert meir enn nok å tenkja på.

Dette inngår i alle pakkane med bryllaupsfotografering:

Eit førebuingsmøte der me vert einige om kva de ønskjer for den store dagen.

Tilgang til eige nettgalleri der du kan sjå bileta.

Alle bileta i full oppløysning på DVD ferdig redigert.

Alle bruksrettar på bileta. Opphavsretten har EAstudio. I praksis betyr dette at du kan gjera kva du vil med bileta, bortsett frå å selja bileta for å tena pengar på dei.

Pakke 1


Bryllaupsbilete

Bryllaupsbilete før eller etter vigsel. Dette er ute på location.


Pris inkludert alle bileta:  kr. 4.500,-

Pakke 2


Bryllaupsbilete og fotografering under vigsel
Dette er den løysinga mange vel. Etter avtale med prest/dommar tek me bilete av inngang, vigsle og utgang. I tillegg tek me nokre bilete av gjester og diverse detaljar. Me forevigar det som er kjekt å ha for ettertida. Etter vigsla dreg me til avtalt stad,  og tek bryllaupsbileta der.


Pris inkludert alle bileta:  kr. 7.000,-

Pakke 3


Fotografering under vigsel, bryllaupsbilete og fotografering i selskapet

Dette er ein populær pakke som i tillegg til brudebilete og bilete av sjølve vigsla, også inkluderer bilete i selskapet etterpå. Her er me med frå vigsel i kyrkja til ut i dei små timar i selskapet etterpå. De treng ikkje vera redd for at noko ikkje vert med.


Pris inkludert alle bileta:  kr. 10.500,-

Pakke 4

Heildagsfotografering
Dette er den mest omfattande pakken og gir ein unik dokumentasjon av denne spesielle dagen. Me følgjer frå pynting om morgonen og gjennom heile dagen fram til kaka vert servert på kvelden. De får bilete av alt som skjer denne dagen.


Pris inkludert alle bileta:  kr. 15.000,-

Video
 
Video og/eller bilete
Mange ønskjer å få foreviga den store dagen på video. Nokre synest det er vanskeleg å velgja mellom video og vanlege bryllaupsbilete. Me har laga ei spesiell løysing for dette. Dagen vert foreviga på video. I tillegg tek me bilete under vigsla, så på denne måten får de både video og bilete frå den store dagen.

Video: Ta kontakt for pris

For alle pakkane gjeld:

CD/DVD og cover                                               75,-

Ekstra kopi                                                        100,-

© Bileta på desse nettsidene kan ikkje nyttast utan løyve frå EAstudio
  • Grey Instagram Icon
  • w-facebook
  • Google Clean
  • w-youtube
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now